Privacybeleid

FFUERTE.agency - RECLAMEGROUP BV - Mijn Reclame gevestigd te 9600 RONSE  – TIO3 – EVENT & Business Center - Oscar Delghuststraat 60 - Ondernemersnummer BE 0791.198.217

, (hierna: “Mijnpubliciteit”, “ons” of “wij”), respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.mijnpubliciteit.be, (hierna: de “Website(s)”) en van haar klanten die via deze Website(s) een bestelling plaatsen. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van jou als bezoeker van onze Website(s) en als klant verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

1. Toepassing van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie of overeenkomst die via een Website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende jouw bezoek en/of gebruik van onze Website(s), zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze Website(s) bevatten of waarvan een link op onze Website(s) staat.

2. Gegevens die wij verzamelen

Mijnpubliciteit.be biedt de mogelijkheid om online drukwerk, reclamematerialen, werkkleding en relatiegeschenken te laten maken maar ook gepersonaliseerde fotoproducten zoals als een canvas voor aan de muur of een hoesje voor je mobiele telefoon en deze bij jezelf of op een ander adres te laten bezorgen. In het kader van onze one-stop shop dienstverlening kunnen wij jouw gegevens op twee manieren verzamelen:

    Gegevens die door jou worden verstrekt
    Mijnpubliciteit.be verzamelt je bestelgegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer je een bestelling bij ons plaatst (en indien van toepassing de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd), de bestanden die door jou worden ge-upload en/of gebruikt op onze producten en daarnaast je e-mailadres om de bevestiging van je bestelling te kunnen toezenden. Je e-mailadres kan ook verzameld worden wanneer je dat invult op een Website door je in te schrijven voor een nieuwsbrief of mailinglijst. We verzamelen ook gegevens over je wanneer je online, via de telefoon of per e-mail contact opneemt met onze Klantenservice. Ook is het mogelijk dat wij je contactinformatie verzamelen als je deelneemt aan promoties of prijsvragen die door ons worden aangeboden of wanneer je aan ons je mening geeft, bijvoorbeeld door middel van een review over onze producten.

    Gegevens die wij automatisch verzamelen
    Mijnpubliciteit.be verzamelt tevens gegevens die wij ontvangen op basis van jouw gebruik van onze diensten en jouw bezoek aan onze Website(s) en eventueel andere websites die vanaf onze Website(s) toegankelijk zijn. Zo verzamelen we bijvoorbeeld jouw IP-adres en het type webbrowser dat je gebruikt, maar ook de datum en tijd van jouw bezoek aan onze Website(s).

3. Wat doen we verder met jouw gegevens?

Jouw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

    Acceptatie, verwerking en uitvoering van jouw bestelling
    Jouw gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een aan Mijnpubliciteit.be gelieerde onderneming die je bestelling produceert; een vervoerder zoals DHL of PostNL om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals WorldPay, IDEAL of PayPal om je (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om gegevens te analyseren of doublure-gegevens uit onze database te verwijderen; en het verlenen van Klantenservice.

    Het beheren van jouw account 
    Op sommige Website(s) wordt de mogelijkheid aangeboden om je eigen account aan te maken. In dit account slaan we onder andere je naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je deze gemakkelijk kunt terugvinden en opnieuw kan plaatsen.

    Direct marketing, co-branded aanbiedingen en het versturen van nieuwsbrieven
    We kunnen je gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail, direct mail, telefoon (inclusief SMS) of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een co-branded wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner en zullen dan producten of diensten van een derde aanbieder of dienstverlener bevatten.
    Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail of direct mail worden verstuurd. Zo blijf je op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Gaat het hierbij om e-mail, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

    Reviews
    We horen graag over jouw ervaringen met onze Website(s) en onze producten. Indien je ons een review geeft, bijvoorbeeld via Sociale Media, onze Website(s) of aan onze Klantenservice, kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we je review niet zullen gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) samen met je naam (of overige persoonsgegevens) die je ons hebt gegeven, verder gebruiken.

    Promoties en prijsvragen
    Als je meedoet aan een promotie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres, e-mailadres en kan het zijn dat je eventueel ander materiaal deelt zoals foto´s. Zo kunnen we de promotie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.

    Onderhoud en ontwikkeling van onze Website(s)
    We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je deelname te vragen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren andere bedrijven dat onderzoek in opdracht voor ons uit. Wij geven dergelijke bedrijven dan jouw e-mailadres of telefoonnummer, die zich natuurlijk ook aan dit Privacybeleid moeten houden!

    Fraude
    Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.

    Verbetering van onze Klantenservice
    Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens en maken we mogelijk aantekeningen, die we bewaren. Dit is handig als je ons nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met jou worden geregistreerd en bewaard. Je helpt ons zo bij analyses en de verbetering van onze Klantenservice.

Bij de verwerking van je gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan Mijnpubliciteit.be samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen. Mijnpubliciteit.be maakt onderdeel uit van My-Websitebuilder.com bvba. en kan ook overige aan haar gelieerde divisies binnen de MWB group inschakelen voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet, waarbij je persoonsgegevens als onderdeel van je gegevens, verwerkt kunnen worden.

4. Openbaarmaking aan derden

Mijnpubliciteit.be zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht of in geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis. Waar nodig zullen wij jouw informatie enkel ter beschikking stellen aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten, zoals een bedrijf dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van je bestelling of de bezorgdiensten die je bestelling aflevert. Dit gebeurt echter uitsluitend voor doeleinden zoals die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden waarvoor je je toestemming hebt gegeven. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit beleid te respecteren.

5. Beveiliging

Mijnpubliciteit.be gaat uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. 
Ieder product en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, logo´s of foto’s etc. worden daarnaast beveiligd door jouw unieke e-mailadres en een door ons gegenereerde en door jou persoonlijk aangepaste wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door jouw gemaakte producten niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden wij je aan om jouw wachtwoord met zorg te kiezen en deze niet te delen met anderen.

6. Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens mag je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Indien je fouten hebt opgemerkt in je persoonsgegevens of je deze vanwege een andere reden graag wilt verbeteren of wilt aanvullen dan mag je ons dat ook verzoeken. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Deze verzoeken tot inzage, correctie of verzet contact kun je richten aan onze Klantenservice.

Daarnaast is het ook mogelijk op sommige Websites om zelf je gegevens, waaronder je persoonsgegevens, via je account in te zien en deze via de Website te wijzigen. Klik hiervoor op ´mijn account´.

7. Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze Website(s) publiceren, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als je nog vragen hebt over jouw gegevens of dit Privacybeleid, dan kun je altijd contact opnemen met onze Klantenservice. Dit kan via de Website (klik hiervoor op de link ´Contact´) of per telefoon 055/61.22.69 Stuur je ons liever een bericht, dan kan dit via e-mail naar info@mijnpubliciteit.be of per brief naar Mijn Reclame gevestigd te 9600 - TIO3 - Oscar Delghuststraat 60 - 9600 Ronse